e-mail
Napisz do nas
info@mobbing.pl
phone
Porozmawiaj z doradcą
32 782 64 80

Warsztaty dla kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. personalnych

Celem warsztatów jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing u osób zarządzających pracą innych.

W trakcie warsztatów nasi trenerzy omawiają studia przypadków, wsparte prezentacjami multimedialnymi, angażują uczestników w liczne ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe). Warsztaty prowadzimy również w wersji on-line oraz w języku angielskim.
 

Ramowy plan warsztatu:

  1. Wstęp - dlaczego mówimy o mobbingu?

    • Podstawowe regulacje prawne - Polska a inne kraje Unii Europejskiej
    • Skala zjawiska w Polsce oraz innych krajach UE
    • Mobbing a inne formy dyskryminacji w zatrudnieniu
       
  2. Czym jest mobbing - definicja i cechy charakterystyczne zjawiska
    • Pochodzenie i znaczenie terminu
    • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana
    • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu
    • Zachowania wskazujące na istnienie mobbingu
    • Zachowania mobbera
    • Objawy u ofiary
    • Relacje w zespole
    • Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska
       
  3. Konflikt jako źródło mobbingu
    • Rozróżnienie pojęć - konflikt i mobbing
    • Kiedy i w jaki sposób konflikt przekształca się w mobbing
    • Mechanizm rozwoju zjawiska i fazy mobbingu
       
  4. Reagowanie na przejawy mobbingu
    • Sposoby identyfikowania sytuacji w rozmowach z ofiarą
    • Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem
    • Identyfikowanie konfliktów i sposoby wczesnego reagowania na  potencjalne skutki konfliktów
    • Reagowanie na fałszywe alarmy oraz nadużycia w zakresie oskarżeń o stosowanie mobbingu
       
  5. Zapobieganie zjawisku mobbingu
    • Kultura organizacyjna oraz relacje w zespole - identyfikowanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawisku
    • Zachowania oraz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu
    • Działania praktyczne zapobiegające zjawisku
       
  6. Formy pomocy ofiarom mobbingu
  7. Stosowanie procedur anty - mobbingowych w skali całej organizacji
  8. Zakończenie szkolenia
Wydrukowane z: https://mobbing.pl/warsztaty-dla-kadry-kierowniczej-oraz-specjalistow-ds-personalnych/